منو رستوران

چلو دست همایونی نمونه

مخصوص 3 نفر

250,000 تومان
گردن

110,000 تومان

چلو خورش قیمه بادمجان و سیب زمینی

هر روز

22,000 تومان
خورش قیمه بادمجان و خورش قیمه سیب زمینی

18,000 تومان
چلو خورش قرمه سبزی

یکشنبه - پنجشنبه

22,000 تومان
خورش قرمه سبزی

یکشنبه - پنجشنبه

18,000 تومان
لوبیا پلو با گوشت تکه ای

سه شنبه

25,000 تومان

میرزا قاسمی

15,000 تومان
ماست موسیر مخصوص

کوزه ای

8,000 تومان
بورانی بادمجان

8,000 تومان
زیتون پرورده

8,000 تومان
سالاد شیرازی

8,000 تومان
سالاد فصل

8,000 تومان
شربت مخصوص مرشد

سکنجبین ، زعفران ، بیدمشک ، گلاب (کوچک)

6,000 تومان
شربت مخصوص مرشد

سکنجبین ، زعفران ، بیدمشک ، گلاب (بزرگ)

8,000 تومان
دوغ محلی

کوچک

6,000 تومان
دوغ محلی

بزرگ

8,000 تومان
آب

شما در این رستوران آب را میهمان آقا امام حسین (ع) هستید


خوراک دست همایونی نمونه

245,000 تومان
خوراک گردن

106,000 تومان
خوراک کباب سلطانی مخصوص مرشد

78,000 تومان
خوراک کباب سلطانی با کوبیده گوشت شتر

80,000 تومان
خوراک کباب وزیری

ران

60,000 تومان
خوراک کباب وزیری

سینه

58,000 تومان
خوراک کباب برگ مخصوص گوسفندی

56,000 تومان
خوراک جوجه کباب مخصوص مرشد

ران

34,000 تومان
خوراک جوجه کباب مخصوص مرشد

سینه

32,000 تومان
خوراک کباب کوبیده مخصوص مرشد

32,000 تومان
خوراک کباب کوبیده گوشت شتر

34,000 تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص مرشد

82,000 تومان
چلو کباب سلطانی با کوبیده گوشت شتر

84,000 تومان
چلو کباب وزیری

ران

64,000 تومان
چلو کباب وزیری

سینه

62,000 تومان
چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی

60,000 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص مرشد

ران

38,000 تومان
چلو جوجه کباب مخصوص مرشد

سینه

36,000 تومان
چلو کباب کوبیده مخصوص مرشد

36,000 تومان
چلو کباب کوبیده گوشت شتر

38,000 تومان
چلو کره

10,000 تومان

چلوکباب کوبیده لقمه
26,000 تومان
چلوکباب کوبیده دو سیخ
28,000 تومان
چلو جوجه کباب 250گرمی (سینه)
24,000 تومان
چلوجوجه کباب 250گرمی (ران)
26,000 تومان
چلو قیمه بادمجان بازاری
18,000 تومان
چلو قیمه سیب زمینی بازاری
18,000 تومان
چلو قورمه سبزی بازاری

یکشنبه ها و پنجشنبه ها

18,000 تومان

خوراک کوبیده لقمه
22,000 تومان
خوراک کوبیده دو سیخ
24,000 تومان
خوراک جوجه کباب (سینه)
20,000 تومان
خوراک جوجه کباب (ران)
22,000 تومان